Holistisch coachen

Jezelf zijn

Het holistische denkbeeld dat je in verbinding leeft en deel uitmaakt van een groter geheel is in de loop van de tijd naar het onbewuste verdrongen. Bovendien zijn ook denken en voelen van elkaar gescheiden. Onderhuids knaagt dat. Velen zijn zoekende, maar naar wat? Anderen vragen zich af wat ze met hun leven willen aanvangen. Of hoe ze moeten omgaan met de druk en stress van een prestatiemaatschappij.

We leven in een maatschappij waarin kennis belangrijker is dan voelen. Het is de kunst om denken en voelen in samenspraak met elkaar te krijgen. Dan komt er ruimte voor intuïtie, voor een innerlijk weten. Dat is bevrijdend.

          Wanneer lichaam en geest dezelfde taal spreken, ben je een evenwichtig mens

Breng de boel in beweging

Lichaam en geest zijn één, zij beïnvloeden elkaar. Groei en ontwikkeling hangt samen met vele omgevingsfactoren, het is niet een op zichzelf staand proces.

We bestaan uit een lichaam, geest/psyche en bewustzijn en leven in samenhang met onze omgeving en de natuur. Wanneer alle onderdelen voldoende aandacht krijgen, gedijen we het best. Eenzijdige aandacht leidt tot stagnatie. Dan loopt het niet meer gesmeerd. De andere delen gaan protesteren, zij willen ook erkend worden.

Bewust worden en bewegen gaan hand in hand. Je brengt iets in beweging.

Hoe werkt het?

In een kennismakingsgesprek kijken we of het klikt. Anders is het niet zinvol om verder te gaan. Want het gaat om jouw persoonlijke situatie. Jij geeft aan waar je aan wilt werken: een (levens)vraag, een thema, een terugkerend patroon of een fysieke klacht.

Holistisch coachen houdt in dat je naast een goed gesprek ook oefeningen doet die op jouw persoonlijke situatie zijn afgestemd. Denk daarbij aan energetische en ademoefeningen, maar ook milde fysieke oefeningen om spanning los te maken. Door te voelen en emoties toe te laten, kan er werkelijk iets veranderen.

Alleen ergens over praten is een eenzijdige – rationele – benadering. Door ook het lichaam aan het woord te laten, kom je tot de kern en kan er wezenlijk iets veranderen. Met de ratio kan alles weggeredeneerd worden. Dat lost het probleem niet op. Zolang gevoelens en emoties te pas en te onpas getriggerd worden, is er onderhuids nog van alles gaande. Soms is erover praten niet eens nodig en zijn gerichte lichaamsoefeningen voldoende om spanning te laten oplossen.

De consulten vinden via Zoom plaats of in de praktijkruimte in Frankrijk.