Bewust bewegen

Bewegen is een ruim begrip: je kunt fysiek bewegen en iets in beweging brengen. Iets kan je ontroeren of een drijfveer zijn. Bewust bewegen brengt een bewustwordingsproces op gang. Je brengt letterlijk en figuurlijk iets in beweging.

Wanneer je dit met aandacht doet komen denken en voelen samen. Je komt uit het hoofd en maakt contact met je hele lichaam. Er komt ruimte voor intuïtie. Je wordt bewuster van jezelf en hoe je in het leven staat. Je laat je niet leven, je maakt bewust keuzes en vertrouwt daarbij op je intuïtie, een innerlijk houvast.

Breng de boel in beweging

Regelmatig bewegen houdt het lichaam kwiek en fit. Het is goed voor de botten, spieren, soepele gewrichten, de bloedsomloop en het stimuleert de spijsvertering. Door in de frisse buitenlucht te bewegen krijgt het immuunsysteem een boost. Bovendien is het een effectieve manier om het hoofd ‘leeg’ te maken. Je voelt je energieker en je zit lekkerder in je vel.

Daarnaast is het goed om geestelijk in beweging te blijven. Naast voldoende momenten om te mijmeren is het goed om regelmatig te reflecteren, je bewust worden van onbewuste processen en patronen. Wanneer daar niet of onvoldoende aandacht aan geschonken wordt, komen emoties te pas en te onpas, als een duveltje uit een doosje, oppoppen. Meestal op ongelegen momenten, bijvoorbeeld als je net wilt mediteren.

Illustratie: Pixabay

Druk-druk-druk

Velen leven snel en gejaagd. Het leven wordt beheerst door de agenda, de berichten op de smartphone, de werkdruk, de sociale druk, we zijn druk-druk-druk. Niemand wil het en toch doet iedereen het…?!

Het merendeel van de handelingen wordt over het algemeen verricht zonder daarbij na te denken. Het gaat op de automatische piloot. Van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat werken we een schema af en soms doen we meerdere dingen tegelijk. Ondertussen vliegt de aandacht alle kanten op: het is overal – vaak al bij de volgende stap – behalve bij hetgeen je op dat moment doet. Deze robotachtige manier van handelen houdt je ver weg van jezelf. Bovendien worden lichaamssignalen niet tijdig (h)erkend.

De wereld die we hebben geschapen is een product van ons denken. Die kan niet worden veranderd zonder ook ons denken te veranderen.

Albert Einstein

Leven in verbinding

Descartes sprak de legendarische woorden: ik denk, dus ik besta. Et voilà, de rede, het verstand werd belangrijker dan het gevoel. Dat leidde tot de huidige kennismaatschappij. We leven in een maatschappij, in plaats van een samenleving. Wordt het niet eens tijd om de rat race en de kille en harde zakelijkheid achter ons te laten en terug te keren naar een samenleving waarin hartverwarmende eigenschappen en ‘wij’ in plaats van ‘ik’, weer centraal staan.

Velen zijn het contact met het lichaam verloren. De meeste mensen denken dat ze een lichaam hebben en zien daar een plaatje van in het hoofd. Vaak moet dat beeld voldoen aan de normen die een trend, stroming of sport voorschrijven.

Het is de hoogste tijd dat we weer gaan leven vanuit een samenhang, vanuit het besef dat alles met elkaar verbonden is. Dat begint met de eigen verbinding: met het samenbrengen van lichaam en geest. Lichaam en geest, voelen en denken, zijn geen afzonderlijke delen. Zij werken samen, beïnvloeden elkaar en vormen één geheel.

Illustratie: Pixabay

Onze opvattingen en ons fysieke lichaam vormen een naadloze eenheid

Gedachten, hersenen, hormonen, emoties, gevoelens, het geheugen van lichaam en geest werken samen, het is een complex en ingenieus systeem. Lichaam en geest communiceren met elkaar via hormonen. Zij zorgen voor de uitwisseling van informatieoverdracht en informatieverwerking van en naar cellen, organen en delen van de hersenen. Men spreekt ook wel van stofjes, van een slaapstofje (melatonine) of een geluksstofje (serotonine, dopamine of endorfine).

Dr. Christiane Northrup zegt in haar boek Vrouwenlichaam Vrouwenwijsheid:  “Opbeurende, koesterende en liefdevolle gedachten zorgen voor een gezonde biochemie en gezonde cellen.” En: “Om ons leven en onze gezondheid te verbeteren moeten we erkennen dat onze opvattingen, ons gedrag en ons fysieke lichaam een naadloze eenheid vormen.”

De eerste stap naar een lichaam-geest verbinding is bewust handelen. Bewust worden en bewust bewegen gaan hand in hand. Wanneer je dat met aandacht doet, komen denken en voelen samen. Je wordt bewuster van jezelf en hoe je in het leven staat. Je laat je niet leven, je maakt bewust keuzes en vertrouwt daarbij op je intuïtie, op een innerlijk weten.

Van nature wijs

Want iedereen is van nature wijs. Maar meestal geven we het contact met onszelf en onze ware natuur te weinig aandacht. Spiritualiteit en het gevoel van verbondenheid is verloren gegaan. We weten niet meer dat we deel uitmaken van een groter geheel. We zijn van de wijs gebracht. Hoogste tijd om te herbronnen. Waar kan dat fijner dan midden in de natuur?

Bewust bewegen