Wat je van ver haalt is lekker… !?

Wat van ver komt, is lekker zegt men. Want iets wat van ver komt is bijzonder, zo is de gedachte, en daarom zal het wel beter zijn. Maar is bijzonder echt beter? Dit vraagstuk heeft dringend onze aandacht nodig. De planeet zou beter af zijn wanneer we voor lokaal kiezen. Nou hoeft lokaal wat mij betreft niet heel strikt ‘om de hoek’ te zijn. Het land waar je woont en de omringende buurtlanden zou je onder lokaal kunnen scharen. Dat is altijd beter dan buiten Europa. Wat over land komt is milieuvriendelijker dan over zee of door de lucht.

Wat maakt van jou een voldaan mens?

Wat geeft écht voldoening. Wat maakt een mens tevreden. En hoe verhoudt zich dat tot welzijn en welvaart. Dit gaat ons allemaal aan. De wereld waarin we leven wordt door ons allen gemaakt, door de keuzes en beslissingen die we met z’n allen nemen en naleven. Waar zijn die beslissingen op gebaseerd, wat is wijsheid. Uiteindelijk beslis jij of je een product wel of niet koopt, ongeacht wat de producent jou wil voorspiegelen. Wees gezond kritisch, neem de dingen niet voor zoete koek aan en denk na.

Een goed verhaal inspireert, het geeft hoop en vertrouwen, het is stof om over na te denken, het nodigt uit tot positief handelen, het verrijkt je. Het kan in eerste instantie confronterend zijn, maar bij nader inzien kun je er je voordeel mee doen. Andersom kan ook, van een slecht verhaal kan je angstig worden wat op den duur een verlammend effect heeft. Angst is een slechte raadgever, het leidt tot een onveilig gevoel.

Het laatste lijkt wereldwijd bij een groot deel van de mensen de overhand te hebben. Er heerst al enige tijd een collectief gevoel van ontevredenheid, van niet in vrede zijn met zichzelf en de omgeving. In vrede zijn met jezelf is een toestand van innerlijke rust, harmonie en dankbaarheid. Wees kritisch op de informatie die je tot je neemt, of het nou een advertentie, nieuwsbericht, een boek, tijdschrift, film, tv-serie of andermans mening is. Blijf onderscheid maken tussen wat je echt nodig hebt voor een tevreden leven en wat niet. Wees in vrede met jezelf en je omgeving.

Leven in verbinding

Alles staat in verbinding met elkaar. We leven in verbinding met elkaar, de natuur, het water, de lucht, het universum, met de planten, dieren, mineralen, micro organismen en alles wat de schepping voortbrengt. Misschien vind je het een vreemd idee om verbonden te zijn met planten, dieren, mineralen en micro organismen. Bedenk je dan dat de mens is ontstaan uit een micro organisme, uit een ééncellige. Wij komen voort uit de natuur en de natuur geeft ons bestaansrecht.

Neem nou de lucht die je inademt. Bomen halen koolstofdioxide (Co2) uit de lucht en geven zuurstof aan de lucht af. Dat is de lucht die je 24 uur per dag inademt. Zonder bomen hebben we geen zuurstof. Planten en bomen staan met hun wortels in de aarde die gevoed worden door mineralen, insecten en micro organismen, tenzij dit natuurlijke proces is verstoord door het gebruik van kunstmest en pesticiden. Een goede bodem heeft geen chemische hulpmiddelen nodig om bomen, planten, groenten, fruit en noten op te laten groeien. Zij heeft wel de hulp van biodiversiteit nodig. De bijen en hommels zorgen voor de bestuiving, de vogels, reeën, eekhoorns en andere dieren die bessen, noten en dergelijke eten nemen de verspreiding en het voortbestaan voor hun rekening. Zo is de maretak, die al eeuwenlang medicinaal wordt toegepast, volledig afhankelijk van vogels voor de vermeerdering ervan.

Afbeelding: Pixabay

De wereld binnen handbereik

De wereld wordt steeds kleiner, afstanden en landsgrenzen spelen geen rol en bovendien zijn ze in een mum van tijd te overbruggen. We eten exotisch fruit en andere uitheemse etenswaren en zetten ons huis vol met spullen die afkomstig zijn uit verre vreemde landen. Diezelfde verre vreemde landen zijn onze vakantiebestemming geworden, vaak meerdere keren per jaar. Maakt dat gelukkig?

Naarmate de hang naar welvaart toeneemt, lijkt het erop dat ons welzijn afneemt. Wat is het ons allemaal waard? Wat zijn de gevolgen van een almaar groeiende welvaart. Wat betekent dat voor het milieu? En voor je gezondheid en die van je kinderen en kleinkinderen. Op 29 juli 2021 hebben we alle natuurlijke grondstoffen die de aarde in één jaar kan produceren opgebruikt.

Het is de hoogste tijd dat we meer aandacht schenken aan welzijn, ook de immateriële behoeften moeten bevredigd worden. Velen hebben te kampen met een burn out of hebben een gevoel van ‘is dit alles wat er is?’ en de meesten ervaren een enorme druk om te presteren. We leven in een prestatiemaatschappij. En onderhuids knaagt er iets. Velen zijn zoekende, maar weten niet naar wat. De nadruk ligt te veel op presteren. Een goede baan en een luxe leven wordt gezien als een succesvol leven. Wie niet continue aan staat mist van alles, denkt men. Dat is een misvatting van de bovenste plank. Wie continue aan staat kukelt vroeg of laat in een groot zwart gat. Vanaf 2007 stijgt het percentage werknemers dat burn out- of vermoeidheidsklachten ervaart. Inmiddels heeft 1 op de 6 werknemers hiermee te maken.

Bewust(er) leven

Ons kennisniveau is op vele gebieden aanzienlijk toegenomen en maakt dat we beter oorzaak en gevolg kunnen (in)zien. Juist daarom is nu de tijd aangebroken om stil te staan bij wat we écht nodig hebben, want Moeder Aarde zucht en kreunt onder onze begeerte om van alles (veel) te willen hebben. Ze kan nauwelijks aan die enorme vraag voldoen. Haar reserves raken uitgeput. Het moet anders. Gelukkig kan het ook anders. En niet eens zo moeilijk om te realiseren.

Je kent ‘m vast wel: less is more. Wanneer je de materiële behoeften vermindert geeft dat rust. Rust in je mind is minder stress in je lijf. Minder stress houdt in dat je beter slaapt en je energieker en fitter voelt. Bovendien vermindert de druk om te presteren/veel geld te verdienen. Overigens wordt de materiële behoefte bij jou voor een groot deel opgewekt door reclames die heel gewiekst inspelen op jouw verlangen naar voldaanheid. Een voldaan gevoel is meer dan het bevredigen van een materiële behoefte. Dat is slechts een oppervlakkige en korte termijn bevrediging. Je doet niet jezelf, maar de commercie een groot plezier. Ook de immateriële behoeften willen aan hun trekken komen. Mooie natuurmomenten, tijd voor jezelf, tijd voor elkaar, leven in verbinding, reflecteren, jezelf zijn, bewust zijn. Dat leidt tot een duurzaam voldaan zijn. Dat geeft een diep gevoel van tevreden zijn.

We zullen in alle ernst moeten beslissen welke kant we met z’n allen opgaan. Kiezen we voor welzijn en een duurzame toekomst of willen we nog meer welvaart. Kan je in alle eerlijkheid naar jezelf kijken en bij jezelf nagaan wat je écht nodig hebt om tevreden te zijn, om te leven in een toestand van innerlijke rust, harmonie en dankbaarheid. Niet wat de buitenwereld jou wil laten geloven. Laat je niet misleiden door mooie praatjes. Misschien ben je diep van binnen bang dat je tekort komt of iets zult missen. Angst is een slechte raadgever. Wellicht steunt deze uitspraak van Gandhi je: earth provides enough to satisfy everyman’s need, but not everyman’s greed. 

In dit interview laat een trendvoorspeller haar licht schijnen op overproductie, consumptie en globalisering en een psychiater vertelt over betekenis vanuit de systeemtheorie. Zal de mensheid z’n waarden kunnen resetten is de rode draad. Er wordt tevens gekeken naar de positieve effecten die nu al zichtbaar zijn*. In China is de lucht opgeklaard en sterven nu minder mensen aan luchtvervuiling dan voor het virus. Het water in Venetië is weer zo helder dat je de vissen ziet zwemmen. Het Covid-19 virus brengt ook iets goeds, want nu gebeurt wat we allang wisten dat ooit zou moeten gebeuren: minder vliegen, minder reizen, minder rotzooi, meer tijd voor elkaar.

En in een interview met een filosofe wordt duidelijk dat avontuur en geluk niet aan de andere kant van de wereld liggen, maar dichtbij in je eigen omgeving. Het interview is onderdeel van een reportage van Floortje Dessing en begint op 2,23 minuut.

In het belang van ons allen is het de hoogste tijd om bij onszelf te rade te gaan: kiezen we voor welzijn, zowel individueel en collectief. Voor welzijn kiezen is kiezen voor duurzaam en circulair, vriendelijk zijn voor de natuur en het milieu, want alles staat met elkaar in verbinding. Vroeg of laat komt alles bij jezelf terug, positief of negatief. Actie, reactie. Dat is een natuurwet.

* Dit is een update en eerder gepubliceerd n.a.v. Covid-19 (2020) | www.centredusilence.com

Wat je van ver haalt is lekker… !?