Herbronnen

Herbronnen is een Vlaams werkwoord, het betekent bezinnen of oriënteren en wordt vaak gebruikt in de context van je ware zelf terugvinden. Het woord geeft kernachtig weer waar mensen in deze tijd behoefte aan hebben. Velen worden geplaagd door innerlijke onrust, onvrede of een gevoel van ‘is dit alles wat er is?’ Dat geeft spanning en het blokkeert levensvreugde. Hoogste tijd om te herbronnen!

Alles is met elkaar verbonden

Levensvragen als ‘wie ben ik’ en ‘waar kom ik vandaan’ of ‘waar ga ik naar toe’ zijn zo oud als de mensheid. Oude samenlevingen zochten al naar een antwoord op deze vragen. Door de mens in relatie tot de natuur te observeren, ontdekten zij dat alles met elkaar verbonden is. Vele oude volkeren over de hele wereld zijn tot min of meer dezelfde inzichten gekomen. Allen ontdekten een samenhang tussen mens en natuur, tussen mens en kosmos, tussen het fysieke en het niet tastbare.

Naarmate we het leven en de wereld om ons heen steeds beter zijn gaan begrijpen, is helaas het contact met de natuur en met onze ware natuur, verstomd. Langzaam maar zeker verdween de oeroude levenswijsheid naar de achtergrond en zijn we vervreemd van onze ware natuur. Er ontstond een ander mensbeeld.

Gaandeweg is het denken belangrijker geworden dan gevoelens en emoties. De wetenschap heeft zich ontwikkeld tot ‘meten is weten’. Kennis is van betekenis als het gemeten en bewezen kan worden. Aan de andere kant zijn er ook goede dingen uit de wetenschap voortgekomen. De kwantumfysica geeft inzicht hoe bewustzijn werkzaam is. Pim van Lommel legt dit helder uit in zijn boek Eindeloos bewustzijn.

We moeten er voor waken dat de holistische kijk op het leven niet ondergesneeuwd raakt en het verband met het grote geheel niet meer gezien of erkend wordt. Dat geldt ook voor onze visie op de mens, die bestaat uit zichtbare en onzichtbare elementen die tezamen één geheel vormen: een menselijk wezen.

Leegte is ruimte voor iets anders

Op dit moment heerst er chaos in de wereld en leeft de mens op drijfzand. Het ontbreekt ons aan een stevig fundament. De tijd van ontzuiling, de tijd van ontmantelen, de tijd waarin alles aan de kaak wordt gesteld, de tijd van de rebellie, doet de samenleving fundamenteel wankelen en dat veroorzaakt ontreddering. Men is op zoek naar iets, maar naar wat?

De leegte creëert ruimte voor iets nieuws, een nieuw fundament waarop gebouwd kan worden omdat het oude niet meer voldoet. Het oude is gebaseerd op macht, op hebzucht, op straffen en belonen, op verdeel en heers. We mogen ontdekken wat er echt toe doet. We kunnen een nieuwe betekenis geven aan het leven, aan de natuur, aan normen en waarden. Wat maakt ons gelukkig? Wat maakt ons tevreden? Wat maakt dat we in vrede kunnen leven? De antwoorden op ‘wie ben ik’ en ‘waar ga ik naar toe? kunnen een andere wending aan je leven geven.

Het is verheugend dat er steeds meer heil gezocht wordt in de natuur. De mens is de weldaad en de wijsheid van de natuur aan het herontdekken. We kunnen zoveel van de natuur leren! Wanneer we ons met de natuur verbinden komen we dichter bij onze ware natuurlijke aard.

Dan vervaagt de scherpe scheiding tussen mens en natuur. De mens is onderdeel van de natuur, van Moeder Aarde, van het universum. De oeroude wijsheid zegt dat alles leeft, alles is energie en heeft een ziel: woorden, voorwerpen, bomen, planten, dieren, stenen, natuurverschijnselen. Laten we ons denkvermogen gebruiken om te bezinnen, om te reflecteren. En check of dat overeenkomt met je gevoel.

Van Nature biedt een 5-daagse retraite Herbronnen aan. 
Waar kan dat fijner dan midden in de natuur. 

Herbronnen