Het ritme van de natuur is als een baken dat richting geeft

Elk seizoen heeft z’n eigen energie, charme en eigenschappen die kenmerkend zijn voor dat jaargetijde. De seizoenen kan je beschouwen als veranderingsfasen. In elk getijde vindt er een verandering plaats dat wordt aangestuurd door de levensenergie. Deze energie heeft de ene keer een opwaartse richting dat licht en warmte brengt en de andere keer gaat de beweging neerwaarts en dat brengt donker en kou. Deze processen resoneren in ons systeem. De seizoenen en hun eigenschappen zijn een leidraad in het leven van alledag.


Leven is leven in relatie

Lao Tzi

Eens leefde de mens in nauw contact met de natuur. Gaandeweg is die verbinding verbroken. En daarmee het contact met onze eigen natuurlijke staat. Hoe kan het toch dat we steeds verder verwijderd raken van deze natuurlijke verbinding? 

Om zichzelf en de wereld om zich heen beter te begrijpen en antwoorden te vinden op existentiële vragen als ‘wie ben ik’, ‘waar kom ik vandaan’, ontdekte men in het Oosten een samenhang tussen natuur, kosmos, het fysieke lichaam en het energetische. Men zag zichzelf als een onderdeel van het geheel: van de natuur, de kosmos, de Schepping.

In het Westen gebeurde iets anders. Op zoek naar een verklaring ging men de wereld ordenen. Dat leidde er onder meer toe dat de mens boven de natuur werd geplaatst met als gevolg dat de aarde niet meer als een levend organisme wordt gezien. De natuur is zo veel meer dan alleen planten en bloemen. Natuur is alles wat uit de Schepping voortkomt, dus ook het universum en alles wat er verder tussen hemel en aarde bestaat. De logica nam een steeds belangrijker plaats in en dat sijpelde gestaag door in het leven van alledag. De legendarische woorden van Descartes “ik denk, dus ik besta” leidden ertoe dat de rede de overhand kreeg. Door alles te beredeneren wordt het gevoel onderdrukt. Daardoor ontstaat een disbalans tussen denken-voelen-bewustzijn. Het denken is zo belangrijk geworden dat de meesten alleen nog in het hoofd leven.

Leven in verbinding

Velen zijn het contact met het lichaam verloren. De meeste mensen denken dat ze een lichaam hebben en denken dat ze voelen. Het is de hoogste tijd dat we weer gaan leven vanuit een samenhang, vanuit het besef dat alles met elkaar verbonden is. Dat begint met de eigen verbinding: met het samenbrengen van lichaam en geest.

Lichaam en geest, voelen en denken, zijn geen afzonderlijke delen. Zij werken samen, beïnvloeden elkaar en vormen één geheel. Ook de binnen- en buitenwereld zijn met elkaar verbonden, zowel fysiek als geestelijk. Fysiek merk je dat aan de reactie van het lichaam op licht en donker. Als het donker wordt maakt het lichaam melatonine aan, een stofje dat ervoor zorgt dat we kunnen slapen. Zodra het licht wordt stopt de productie van melatonine en worden we wakker, het is tijd om actief te worden. Dat is een natuurlijk waak- en slaapritme.

Licht en donker hebben ook een psychisch effect. Als het dagen achtereen grauw en somber weer is, heeft dat invloed op je gemoed. De zon, onder andere, stimuleert het aanmaken van serotonine. Daarnaast heeft licht invloed op groei en ontwikkeling. Niet alleen planten gedijen goed in de zon. Ook de mens heeft zonlicht nodig zodat het lichaam vitamine D kan aanmaken dat essentieel is voor een goede gezondheid. Daarnaast speelt het een rol bij depressies.


Het ritme van de natuur is als een baken dat richting geeft

In de steden is het ritme van de natuur gedoofd, de natuurlijke energie wordt overstemd door gejaagdheid, spanning en een overspannen activiteit. Natuur en natuurlijke materialen hebben plaatsgemaakt voor steen, kunststof, beton, asfalt. Straat- en reclameverlichting verhindert dat het niet echt donker wordt en zij verlichten ’s nachts de hemel in plaats van de sterren. Zorgen we daarom zo slecht voor de natuur, omdat we de verbinding niet kunnen voelen? En ondertussen raakt de mens verder van zichzelf verwijderd. Als een op drift geraakt schip in een storm. Terwijl het ritme van de natuur houvast biedt.

Foto: Peter H.

Elk seizoen heeft z’n eigen energie en bijbehorende eigenschappen die resoneren in ons systeem. Het is onnatuurlijk om daar geen gehoor aan te geven. Kom in beweging, maak contact met je lichaam en voel. Ontdek hoe het lichaam reageert op bewust bewegen. Zet de automatische piloot uit, geef bewust sturing aan je leven met Moeder Aarde als de meest wijze en betrouwbare gids en ontdek de samenhang tussen de buitenwereld en je binnenwereld. Persoonlijk laat ik me daarbij leiden door de vijf elementenleer uit de Tao. Ik vind het fascinerend om steeds weer een diepere laag te ontdekken.

Voorjaar

Het element hout. In de lente heeft de levensenergie een opwaartse richting, dan gaat deze omhoog richting het licht. Dat merk je aan de dagen die lengen. De zon schijnt vaker en langer, de temperatuur neemt toe, de natuur ontluikt. Na de rustpauze in de winter, komt er weer beweging in, er ontstaat ruimte voor activiteit. Wat in de knop zit ontwikkelt zich en onder de juiste omstandigheden groeit het uit tot wat het in essentie is. Is dat niet prachtig?

Dat geldt ook voor jou. Dit is een geschikt moment om plannen te ontwikkelen. Verkregen inzichten en ideeën kunnen nu uitgevoerd worden. Laat ze letterlijk en figuurlijk het licht zien en een zuivere intentie de voedingsbodem zijn. Ook voor je persoonlijke ontwikkeling geldt dat je de juiste omstandigheden nodig hebt om te worden wie jij in wezen bent.

Groei en ontwikkeling gaat gepaard met vallen en opstaan. Het is de kunst om op een creatieve manier met tegenslag om te gaan. Bovendien kan je beter lachen om frustratie en onvolkomenheden, want niemand is perfect. Perfectie nastreven is een illusie najagen. Als je dit beseft, ontwikkel je flexibiliteit en aanpassingsvermogen. Van tegenslag kan je wijzer worden. Wanneer het de mens altijd voor de wind gaat, is er geen uitdaging meer. Dan wordt het leven eentonig.

Zomer

Het element vuur. Zie je het uitbundige karakter van de zomer? Alles is volop in bloei en komt tot wasdom. Het kan niet op, het is een tijd van overvloed. De energie is op een hoogtepunt, de temperatuur varieert van aangenaam warm tot een alles verzengende hitte. Het weer nodigt uit om naar buiten te gaan en te genieten van de zon en lange zwoele zomeravonden, van kleuren en geuren die het gevoel van blijdschap tot een extase lijken te brengen. Alles is in beweging.

Maak een vreugdedansje. Zing. Lach. Straal. Voel de energie die dat geeft. Dit is een tijd om te ontmoeten, te verbinden, plezier te maken. Ontmoeten en verbinden kan ook op een dieper en geestelijk niveau plaatsvinden, door het bewustzijn te verruimen, bewust zijn. Misschien is geestelijke wasdom leven in relatie.

Nazomer / Herfst

Respectievelijk de elementen aarde en metaal. De nazomer vormt de overgang van activiteit naar rust, van de warmte naar de kou. De energie is zich aan het terugtrekken. Het bereidt ons voor op een gure periode. Voor het zover is kunnen vruchten geplukt worden. Een rijke oogst is het resultaat van de juiste omstandigheden waarin het gewas kon gedijen.

De herfst is een tijd van loslaten. De temperatuur daalt, de dagen worden korter, de energie trekt zich verder terug in de aarde. Dat zie je aan de bladeren die van de bomen vallen. Dat maakt van de herfst een prima gelegenheid om na te gaan wat ons niet meer dient. Wat heb je allemaal in huis, wat ligt er aan ongebruikte, kapotte of uit de gratie geraakte dingen. Daarnaast nodigt het uit om de diepere gevoelens en emoties te onderzoeken. Hoe ga je met vreugde en verdriet om? Kun je accepteren dat er naast vreugde ook verdriet is. Dat het leven niet alleen rozengeur en maneschijn is en ook moeilijke momenten kent.

Het loslaten en de rustpauze vormen de basis voor een nieuw begin

Winter

Het element water. Dan volgt in de winter een rustpauze. De temperatuur is verder gedaald, het kan zelfs sneeuwen en vriezen. De energie heeft zich nu volledig teruggetrokken tot diep in de aarde. Alle groei boven de grond staat stil, ondergronds gebeurt er nog van alles. Er is weinig kleur, noch geur. Er heerst stilte. Sneeuw maakt het nog stiller. Het sneeuwtapijt geeft een serene stilte. Bovendien is het vroeg donker. Het weer nodigt niet uit om veel of lang buiten te zijn. Dit is een goed moment om de aandacht naar binnen te brengen, stil te zijn en waar te nemen.

Er is buiten weinig afleiding en dat geeft alle ruimte om het leven te overdenken. Zit je nog op het juiste spoor. Wat is er tot nu van je dromen of doelen terecht gekomen. Zijn ze reëel. In je binnenwereld vind je het antwoord op al je levensvragen. Laat je daarbij niet afleiden door het lawaai in je hoofd. In een actieve geest is geen ruimte voor rust en stilte. Er is stilte nodig om tot inzicht te komen. In de stilte ontvouwen zich de mooiste en meest waardevolle inzichten. Wanneer dat ruimte krijgt om te bezinken, dan kan het, als de tijd rijp is, gerealiseerd worden. Er komt vanzelf een voorjaar, de cyclus begint opnieuw. Wat in de knop zit ontwikkelt zich en onder de juiste omstandigheden groeit het uit tot wat het in essentie is. Hoe mooi is dat?

Dit bericht is een update en eerder gepubliceerd als “Natuur als medicijn” | www.centredusilence.com

Het ritme van de natuur is als een baken dat richting geeft