Privacy

Je persoonlijke gegevens worden niet aan derden verstrekt, noch voor marketing- of verkoop doeleinden gebruikt.
Je kunt te allen tijde inzicht vragen in jouw gegevens.
De gegevens die we van je vragen zijn nodig om je te informeren over de stand van zaken rondom: een retraite, om je een reactie te geven op de door jou gewenste informatie of de verhuur van het vakantiehuisje.
Na afloop van de retraite of het huren van het vakantiehuisje verwijderen we jouw gegevens uit ons bestand.
Persoonlijke informatie omtrent je fysieke en mentale gezondheid dient om ons inzicht te geven in je algehele gesteldheid en/of om gerichte oefeningen te kunnen aanbieden.
Wij gaan zorgvuldig en vertrouwelijk om met alle aan ons verstrekte gegevens en informatie.
Van Nature Wijs is een micro-entrepeneurschap en gevestigd in Frankrijk. Dat houdt in dat wij voor de Franse belastingdienst geen administratie hoeven bij te houden. De factuur bewaren wij zolang de Franse belastingdienst dat van ons verwacht.
De betaling(en) geschied(en) via een bankoverschrijving. In onze administratie houden we alleen bij of de volledige betaling tijdig heeft plaatsgevonden.
Er worden geen opnames gemaakt van de bijeenkomsten; noch in beeld, noch in geluid.

Ben je van mening dat we iets over het hoofd hebben gezien aangaande je privacy? Laat het ons dan direct weten.