Reflecteren & Mediteren

Reflecteren & Mediteren is een methode om het bewustzijn te verruimen. Je zou dat spiritueel bewegen kunnen noemen. 
 

Reflecteren of mediteren?

Zo op het eerste oog lijkt het op elkaar, reflecteren en mediteren. Waarom toch apart benoemen? Welnu, reflecteren is een actief denkproces: je blikt terug op je handelingen en overdenkt wat anders of beter kan. Mediteren is passief. Het is stil zijn en waarnemen.

Stilte is niet de afwezigheid van geluid. Stilte is je niet laten afleiden door het lawaai in je hoofd

Je wacht af tot er iets in je opkomt en kijkt als een toeschouwer. Dat kan van alles zijn: een inzicht of een diep verborgen herinnering. Een herinnering ligt in het verleden en hou het daar. De geschiedenis kan niet herschreven worden. Dit maakt vaak een emotie los. Door er op in te gaan, blijf je de gebeurtenis die in het verleden heeft plaatsgevonden voeden, zonder er ook maar iets aan te kunnen veranderen. Negeer de emotie echter niet en adem bewust en diep door. Kijk en adem. Adem en kijk. Merk op wat er dan gebeurt…

Waarom reflecteren?

Meditatie wordt vaak ‘gehinderd’ door gedachten, gebeurtenissen of emoties die meestal de weerslag zijn van de dagelijkse beslommeringen. Wanneer er niet voldoende tijd is om daar aandacht aan te schenken, komt het tijdens een moment van rust bovendrijven. Dit is een veel genoemde reden waarom men stopt met mediteren.

Leren mediteren

Je weet nu wat mediteren is en hoe je dat doet volgens de methode stilzitten & waarnemen. Je kunt direct aan de slag gaan. Voor persoonlijke uitleg kan je een afspraak maken voor een live stream consult.

De kosten bedragen EUR 15,00 per uur.

De gedachte manifesteert zich in het woord,

het woord manifesteert zich in de daad,

de daad ontwikkelt zich tot een gewoonte

en de gewoonte verhardt zich tot een karakter.

Sla dus acht op de gedachte en waar ze u brengt.

Boeddha

Een vrije geest wordt door niets verstoord of geketend - Meister Eckhart