Wat is yoga?

Yoga is wereldwijd al jarenlang erg populair bij een groot publiek. Het heeft even geduurd, maar uiteindelijk heeft ook Nederland yoga omarmd. En hoe! De yogastudio’s schieten als paddenstoelen uit de grond. Door deze ‘wildgroei’ is de essentie van yoga meer naar de achtergrond verschoven. Wat maakt yoga zo aantrekkelijk? Onlangs las ik over ‘yogahigh’. Is dat waar yoga over gaat?

De oorsprong van yoga

Om überhaupt iets van yoga te begrijpen, is het belangrijk om de betekenis van het woord yoga te begrijpen. Het woord yoga komt uit het Sanskriet en betekent ‘onder een juk brengen’, wat je zou kunnen vertalen als verbinden of verenigen. Wat daarmee bedoeld wordt staat beschreven in de oude Indiase geschriften. Het doel van yoga is het verenigen van het kleine zelf met het grote Zelf door het ontwikkelen van bewustzijn naar Bewust Zijn, atman = Atman = Brahman. Het onbewuste bewust maken en het bewustzijn verruimen naar Bewust Zijn. Yoga beoefenen is het pad van Eenheid beoefenen. Van oudsher beoefende men dat met bhakti yoga, het pad van devotie; karma yoga, het pad van onzelfzuchtigheid; mantra yoga, het pad van het reciteren van heilige teksten; jnana yoga, het pad van zelfonderzoek; raja yoga, het achtvoudige pad van Patanjali.

De oorsprong van yoga vindt men terug in de eeuwenoude geschriften van de Indiase filosofie, de vedanta. In het Westen is dit beter bekend als het hindoeïsme, een term die door de Engelsen is bedacht. De essentie van het hindoeïsme – alsook van de yoga(filosofie) – is dat de hindoe zich bewust is dat hij een klein onderdeeltje van de machtige kosmos is. Hij staat niet tegenover de natuur maar voelt zich er een mee. Bovendien gaat het in het hindoeïsme meer om het juiste handelen, dan om de juiste leer. In tegenstelling tot andere religies kent het hindoeïsme niet slechts één God. Zij geloven in meerdere goden – wel tien miljoen – waaronder Brahman, de scheppende kracht waaruit alles is ontstaan. Door juist te handelen kan de mens, het zelf, verenigd worden met Brahman. Het is een open systeem dat in beweging blijft. Dat geeft ruimte voor andere invloeden waaruit zo mogelijk andere stromingen kunnen ontstaan, zoals bijvoorbeeld het boeddhisme of de advaita, de non-dualiteit.

Van klassieke yoga naar de hedendaagse yoga

Hedendaagse yoga, ook wel moderne yoga genoemd, is ontstaan uit een kruisbestuiving tussen Oost en West. Er heeft een transculturele ontwikkeling tussen oosterse filosofie en westerse lichaamscultuur plaatsgevonden. De asanas werden herontdekt toen er in het begin van de twintigste eeuw in India belangstelling ontstond voor bodybuilding als gevolg van de Europese lichaamscultuur die in India was doorgedrongen ten tijde van de Britse bezetting. Omdat er niet veel informatie over asanas was, ging men zelf oefenprogramma’s uitvinden. Daarnaast greep men ook terug naar de oude yogafilosofie van raja yoga en hatha yoga. Asana betekent ‘zit, (ver)blijven of houding’ en tegenwoordig bedoelt men daar de lichaamshoudingen mee die de beoefenaar van yoga uitvoert.

De moderne yoga is sterk beïnvloed door de yogalessen die Krishnamacharya in de jaren 1930 in het paleis van de maharadja in Mysore gaf. Daar werd naast yoga, ook bodybuilden en gymnastiek beoefend. In die tijd was de Deense gymnastiek van Niels Bukh erg populair in India omdat de oefeningen energieker waren dan de Zweedse gymnastiek. Krishnamacharya ontwikkelde een atletische yogastijl waarbij een reeks lichaamshoudingen dynamisch met elkaar verbonden werden en hij noemde het vinyasa yoga. Er waren duidelijke overeenkomsten met de Deense gymnastiek, vooral de staande houdingen die noch in raja yoga, noch in middeleeuwse hatha yoga voorkomen. Krishnamacharya probeerde van alles uit en ontwikkelde steeds andere methoden. Samen met zijn zoon, T.K.V. Desikachar, ontwikkelde hij viniyoga.
Behalve aan de leden van de koninklijke familie gaf Krishnamacharya ook les aan Pattabhi Jois en aan zijn zwager B.K.S. Iyengar. Pattabhi Jois bracht in de jaren 1970 ashtanga vinyasa yoga naar het Westen. Iyengar heeft veel invloed gehad op de verdere ontwikkeling van hatha yoga en noemde het Iyengar yoga. Is de moderne yoga dan gebaseerd op gymnastiek?

Yoga is in aandacht zijn

Wanneer een oefening met aandacht wordt gedaan zou je het yoga kunnen noemen. Daarbij gaat het niet om een perfecte uitvoering, maar om het bewustwordingsproces dat op gang gebracht wordt. De beoefenaar wordt zich bewust van zichzelf als geheel, van een lichaam-geest.

In aandacht zijn is observeren wat een oefening met je doet: hoe is de adembeweging, ben je krampachtig bezig de oefening uit te voeren, wil je direct resultaat zien, hoe bouw je het op, waar liggen je grenzen, zijn er andere mogelijkheden. Je neemt jezelf bewust waar. Observeren zonder te oordelen. Het gaat niet om goed of slecht, het gaat om bewust worden. Het lichamelijk, geestelijk en uiteindelijk spiritueel bewust worden onderscheidt yoga van gymnastiek. 

Yoga laat de beoefenaar zien hoe hij of zij functioneert, waar liggen de mogelijkheden en grenzen, hoe ga je om met (be)grenzen of met je openstellen. De beoefenaar wordt zich bewust van onbewuste en terugkerende patronen. Lichaam en geest zijn veranderlijke modellen die voortdurend in beweging zijn. Deze processen vinden onbewust plaats. Het merendeel van de mensen ‘leeft’ in het hoofd en heeft geen of nauwelijks contact met de rest van het lichaam. Daardoor blijft veel onbewust. Een oefening met aandacht doen is yoga beoefenen. Het stimuleert een bewustwordingsproces. Lichaam en geest zijn weer dichter bij elkaar.

Wat maakt yoga zo aantrekkelijk?

De meeste beoefenaars van yoga gaan voor ontspanning. Een druk leven veroorzaakt spanning met alle gevolgen van dien. Het geeft onrust in lichaam en geest en dat uit zich in spanning gerelateerde klachten zoals een slechte nachtrust, weinig kunnen hebben, stijfheid in nek en schouders, hoge bloeddruk, enz. De adembeweging zit hoog in de borst, spieren verkrampen, men voelt zich opgejaagd. Het rekken en strekken van het lichaam geeft ontspanning. Door spier- en spiergroepen te rekken en te strekken haal je de spanning eruit. Dit ontspannen gevoel wordt versterkt door de ontspanningsoefening die aan het eind van een yogales wordt gedaan. Bevrijd van spanning kan men er weer tegenaan.

 Dit bericht is een update en eerder gepubliceerd als “Yoga, een hype of toch iets serieuzer?” | www.centredusilence.com 

Wat is yoga?